Medietanken

Genom mitt företag Medietanken har jag periodvis haft många uppdrag i form av föreläsningar på olika håll samt analyser för branschmedier på regelbunden basis.


Eftersom jag inte lönearbetar på heltid har jag möjlighet att ta på mig relativt stora uppdrag vid sidan av det ordinarie arbetet. Ett sådant som jag arbetar med under vintern 2021/2022 är för Fojo.

Intresserad av att anlita mig? Kontaktuppgifter här!

Foto: Ilana Eléa, Florens