Att skriva fiktion

Fotograf: Linnéa Westerdahl

Efter att ha ägnat drygt 25 år åt att skriva sakprosa i olika former, kom min första skönlitterära roman ut i januari 2022. Titeln är Och livet bara pågår och det är den första delen i en trilogi.


Andra delen i serien kom i januari 2023, med titeln Tre liv, och tredje kom i januari 2024. Den bär titeln Livet ut.


Delarna är fristående från varandra, men läses med fördel i "rätt" ordning.


Böckerna behandlar tre roller som vi alla skulle kunna hamna i. Det är Iosif som lever tillsammans med en multisjuk kvinna, Almira, men blir förälskad i Marija. Frågor som aktualiseras är hur länge man kan sätta sina egna behov helt åt sidan. Om man inte vill lämna sin sjuka partner, kan man i stället leva tre? Iosif och Marija - som är huvudpersoner i böckerna - funderar mycket i termer av tresamhet, och hamnar också i en tresam relation tillsammans med Iosifs sambo Almira som sitter i rullstol och har grav afasi. Och eftersom livet pågår hela tiden, är Almiras sjukdom inte det enda de måste handskas med. Många fler komplikationer tillstöter, och frågan är hur mycket var och en av dem orkar med. Var går gränsen?


Bokserien utmanar således tvåsamhetsnormen och traditionella familjekonstellationer. Men de är också varma relationsromaner om mogen kärlek.