Läroboken Det svenska medielandskapet

Att skriva böcker som primärt ska användas i undervisningen är en utmaning. Innehållet måste ligga i framkant, samtidigt som det måste hålla några år. Det ska vara relevant för dem som är 20 år när boken utkommer, men ändå gärna ha en koppling bakåt i tiden. Det ska vara lätt att ta till sig (för studenterna) och ha en god struktur för att undervisa på (för lärarna).


Jag har varit redaktör och författare till många läroböcker, men en som ständigt återkommer är Det svenska medielandskapet.

Det svenska medielandskapet utkom första gången 1970, under titeln Press, radio och tv en bok om massmedia i dagens samhälle, skriven av Stig Hadenius och Lennart Weibull, utgiven av Bonniers. Det är mer än ett halvt sekel sedan, och den har utkommit regelbundet sedan dess. Länge gavs den ut på Bonniers, sedan på Ekerlids förlag och numera på Liber.


Boken kom redan från start att bli en klassiker i såväl journalistutbildningar som utbildningar inom det framväxande ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. I början fanns mycket lite fakta att tillgå, och det var därför viktigt att strukturera den lilla kunskap som fanns, Numera fanns otroligt mycket fakta att tillgå, och det blir därför viktigt att strukturera kunskapen så att man inte drunknar.


Jag blev medförfattare första gången i den utgåva som kom 2008, vilket var den nionde upplagan. Senaste upplagan var den sextonde i ordning, och den kom 2020. På Liber var det den andra upplagan.


Nästa upplaga, den 17e i ordningen, och den tredje på Liber kommer till höstterminen 2024, Då är min medförfattare: Michael Karlsson från Karlstads universitet. Nu finns både ett nytt innehåll i en ny struktur, och ett omslag. I månadsskiftet april/maj 2024 går den i tryck!


I december 2019 blev jag intervjuad i tidningen Manus, som är Svenska läromedelsförfattarförbundets tidning om just nämnda lärobok.