Läroboken Det svenska medielandskapet

Att skriva böcker som primärt ska användas i undervisningen är en utmaning. Innehållet måste ligga i framkant, samtidigt som det måste hålla några år. Det ska vara relevant för dem som är 20 år när boken utkommer, men ändå gärna ha en koppling bakåt i tiden. Det ska gärna vara lätt att ta till sig (för studenterna) och ha en god struktur för att undervisa på (för lärarna).


Jag har varit redaktör och författare till många läroböcker, men en som ständigt återkommer är Det svenska medielandskapet.

I december 2019 blev jag intervjuad i tidningen Manus, som är Svenska läromedels-författarförbundets tidning

Det svenska medielandskapet utkom första gången 1970, under titeln Press, radio och tv en bok om massmedia i dagens samhälle, skriven av Stig Hadenius och Lennart Weibull, utgiven av Bonniers. Det är mer än ett halvt sekel sedan, och den har utkommit regelbundet sedan dess. länge på Bonniers, sedan på Ekerlids och numera på Liber.


Boken kom redan från start att bli en klassiker i såväl journalistutbildningar som utbildningar inom det framväxande ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. I början fanns mycket lite fakta att tillgå, och det var därför viktigt att strukturera den kunskap som fanns, Numera fanns otroligt mycket fakta att tillgå, och det blir därför viktigt att strukturera den på ett översiktligt sätt.


Jag blev medförfattare första gången i den utgåva som kom 2008, vilket var den nionde upplagan. Senaste upplagan var den femtonde i ordning, och den kom 2020.


Nästa upplaga kommer till höstterminen 2024, Då blir min medförfattare: Michael Karlsson från Karlstads universitet.