Analyser

Den akademiska forskningen har sedan något drygt decennium blivit alltmer internationaliserad, vilket innebär att forskning oftast publiceras i internationella (läs: engelskspråkiga) tidskrifter. Det innebär också att det specifikt svenska oftast inte är särskilt intressant. Men ibland är resultaten naturligtvis intressanta ur just ett svenskt perspektiv.  Det kan till och med vara så att man vill initiera svensk forskning om svenska fenomen och få resultat skrivna på svenska. Sådant arbetar jag med.


Under hösten 2021 arbetade jag med en analys av Fojo (FOrtbildning för JOurnalister), vars svenska verksamhet fyllde 50 år 2022. Vad har Fojo gjort under sina 50 år, och vad har verksamheten betytt? Hur ser viktiga aktörer på de kommande årens arbete, och hur kan betydelsefulla insatser uppnås framgent? Rapporten finns i två versioner, en lång och en kort. Den korta går att ladda ner här, och den långa finns här.Tidigare branschanalyser för sajten Medievärlden Premium (numera nedlagd)


  • Den svåra konsten att spana in i framtiden – går det fort eller sakta, blir det mycket eller lite? (september 2019, tillsammans med Gunnar Nygren)
  • Olika perspektiv på unga och nyheter (mars 2015, tillsammans med Katarina Graffman)
  • Dom kallar oss nyhetsundvikare (januari 2015)
  • Fem myter om nyheter i sociala medier (juni 2014, tillsammans med Sara Ödmark)
  • Tidningskris eller lokal kris? Så konsumeras lokala medier (april 2014)
  • Framtiden tillhör gratistidningen (januari 2014)
  • Bygg ett verktyg för förändringsarbetet (november 2013)
  • Betalvilja på nätet (oktober 2013)Exempel på andra uppdragsgivare:


Herenco (2018)

Medier och demokrati vid Lindholmen Science Park (2018)

Måndag Morgen/Nordiska Ministerrådet (DK) (2017)