Business as unusual:

Journalistik, ekonomi och ledarskap i Mittmedia


Det stora forskningsprojekt som jag arbetar med 20212024 handlar om Mittmedia. Min parhäst är Jonas Harvard, som också finns på Mittuniversitetet, men även andra personer är involverade. Sammanfattningen av vårt projekt lyder enligt följande:


Digitaliseringen har radikalt förändrat förutsättningarna för journalistik i allmänhet och lokaljournalistik i synnerhet. Konkurrens från globala tech-jättar om annonser och en minskande prenumerantstock kombineras med frågor om hur datadriven innehållsproduktionska hanteras i en lokal journalistisk kontext.


I det svenska medielandskapet utmärkte sig lokaltidningskoncernen Mittmedia genom en snabb profilering mot digital first. Omställningen fick stor uppmärksamhet, men beröm för innovationskraft blandades med kritik mot kortsiktiga risktaganden och oro för en utarmning av journalistiken. Efter några år återgick man till kärnvärdena och inledde en förnyad satsning på att utveckla de tryckta tidningarna parallellt med digitala utveckling.


Genom ett unikt avtal har ’inbäddade’ forskare från Mittuniversitetet under fyra år (2017–2020) kunnat följa Mittmedias interna processer. Forskarna har fått tillgång till allt internt material, presentationer och ekonomiska underlag, deltagit i styrelsemöten och ledningsgrupper och genomfört intervjuer. Mittmedia köptes 2019 av Bonnier och norska Amedia och materialet ger möjlighet att följa integrationen i den nya organisationen.


Syftet med studien är att skapa förståelse för om, och i så fall hur, det är möjligt att som ett moget medieföretag skapa förändring inom ramen för en etablerad branschstruktur. Analysen fokuseras på fyra centrala faktorer:


  1. lokaljournalistiken som samhällsuppdrag
  2. omvärldsanalysen
  3. ledning och kultur 
  4. teknikens betydelse


Genom att studera Mittmedias omvandling får vi viktig kunskap om strategiska val och deras konsekvenser för hur ekonomiska och tekniska realiteter kan balanseras mot journalistiska ideal i en digital verklighet. Därigenom ger projektet en djupare förståelse för de långsiktiga förutsättningarna för lokalpressens villkor och det demokratiska samtalet.


En forskargrupp från Demicom kommer att arbeta med att besvara dessa frågor utifrån det insamlade materialet. Resultaten redovisas dels i form av en antologi på svenska som förmedlar resultaten till nytta för den svenska mediebranschen, dels i form av
vetenskapliga artiklar i akademiska tidskrifter.


Projektet finansieras av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning, med cirka 6.9 miljoner kronor åren 2021-2024.


Än finns inga resultat att tillgå eftersom vi precis påbörjat projektet, men studierna läggs upp här efterhand.


Nyfiken i förtid? Kontakta mig gärna här!