Vetenskapliga publikationer

Jag skriver på både engelska och svenska (även om jag föredrar svenska) och både långa och korta texter. I listan återfinns allt från vetenskapligt granskade artiklar i tidskrifter som tillämpar peer-review-systemet över sammanfattande översikter till kurslitteratur för studenter under olika rubriker.


Listan består av ett urval publikationer efter år 2010.


Uppdaterat oktober 2021.

Artiklar i refereebedömda tidskrifter

 

Wadbring, Ingela & Bergström, Lovisa (2021). Audiences Behind the Paywall: News Navigation among Established versus Newly Added Subscribers. Digital Journalism, digital ahead of print. DOI: 10.1080/21670811.2021.1878919


Harvard, Jonas; Hyvönen, Mats & Wadbring, Ingela (2020). Journalism from Above: Drones and the Media in Critical Perspective. Media and Communication, 8(3): 60-63. DOI: 10.17645/mac.v8i3.3442.


Wadbring, Ingela & Ödmark, Sara (2016). Going Viral: News Sharing and Shared News in Social Media. In OBS* Observatorio, 10(4), pp: 132–149. DOI:  1646-5954/ERC123483/2016.


Wadbring, Ingela & Bergström, Annika (2015). A Print Crisis or a Local Crisis? Local News Use over Three Decades. In Journalism Studies, 18(2), pp. 175–190. DOI: 10.1080/1461670X.2015.1042988.


Andersson, Ulrika & Wadbring, Ingela (2015). Public Interest or Self-Interest? How Journalism Attracts Future Journalist. In Journal of Media Practice, 16(2), pp. 126–138. DOI: 10.1080/14682753.2015.1041805.


Nilsson, Maria & Wadbring, Ingela (2015). Not Good Enough? Amateur Images in the Regular News Flow of Print and Online Newspapers. In Journalism Practice, 9(4), pp. 484–501. DOI: 10.1080/17512786.2015.1030135.


Bergström, Annika & Wadbring, Ingela (2015). Beneficial yet Crappy? Journalists and Audiences as Obstacles and Opportunities for Reader Comments. In European Journal of Communication, 30(2), pp. 137–151. DOI: 10.1177/0267323114559378.


Wadbring, Ingela (2013). Journalists Care About Commercialization. In Journalistica, no 1 pp. 96-113.


Bergström, Annika & Wadbring, Ingela (2012). Strong Support for News Media: Attitudes Towards News on Old and New Platforms. In Media International Australia, Special Issue ‘The New News’, no. 144, pp. 118-126.


Jalakas, Anders & Wadbring, Ingela (2012). Diversified research about magazines­—a map by databases of magazine research. In the Journal of Media Business Studies, 9(2), pp. 81-96.


Wadbring, Ingela (2012). Inflation eller deflation i mediekonsumtionen? En analys av människors medieutgifter och syn på mediers prisvärdhet. I Nordicom-Information, 34(1), pp. 37–48.


Bergström, Annika & Wadbring, Ingela (2010). The Contribution of Free Dailies and News on the Web—Implications of Media Structural Changes on the Newspaper Readership Market. In Northern Lights 8, pp. 139-155.


 

Refereebedömda bokkapitel

 

Nilsson, Maria & Wadbring, Ingela (2017). Not Good Enough? Amateur Images in the Regular News Flow of Print and Online Newspapers, in Stuart Allan (Ed.) Photojournalism and Citizen Journalism. Cooperation, Collaboration and Connectivity. Abingdon & New York: Routledge (pp. 30–47).


Wadbring, Ingela (2013). Levels of Commercialization, in Manuel Puppis, Matthias Künzler & Otfried Jarren (Eds.) Media Structures and Media Performance. Wien: Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften (pp. 119–134).

  


Böcker och forskningsrapporter

 

Dalquist, Ulf & Wadbring, Ingela (red) (2017). Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam. Göteborg: Nordicom.


Wadbring, Ingela & Pekkala, Leo (red) (2017). Citizens in Mediated World. A Nordic-Baltic Perspective on Media and Information Literacy. Göteborg: Nordicom.


Jarlbrink, Johan & Wadbring, Ingela (red) (2016). Nordicom-information 38 (3): Distansläsning och nätverksanalys. Göteborg: Nordicom.


Jaakkola, Maarit; Mølster, Ragnhild & Wadbring, Ingela (red) (2016). Nordicom-Information 38 (2): Digitalt berättande. Göteborg: Nordicom.


Wadbring, Ingela & Nilsson, Maria (2016). En bild säger mer än tusen ord? Bildjournalistikens förändring i svensk dagspress 1995–2013. Sundsvall: Mittuniversitetet.


Wadbring, Ingela & Mølster, Ragnhild (red) (2016). Nordicom-Information 38 (1): Journalistikens ekonomiska utmaningar. Göteborg: Nordicom.


Wadbring, Ingela & Mølster, Ragnhild (red) (2015). Nordicom-Information 37 (3–4): Hets och hat online. Göteborg: Nordicom.


Wadbring, Ingela & Ödmark, Sara (2014). Delad glädje är dubbel glädje? En studie om nyhetsdelning på internet. Sundsvall: Mittuniversitetet.


Wadbring, Ingela (2012). Journalistikens kommersialisering – mera myt än sanning? Innehållets förändring i svensk dagspress 1960–2010. Stockholm: Institutet för mediestudier.


 

Böcker och bokkapitel som vänder sig till studenter

 

Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2020). Det svenska medielandskapet. Traditionella medier och sociala medier i samspel och konkurrens. En helt reviderad version av f.d. Massmedier. Andra upplagan. Stockholm: Liber.


Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (red) (2019). På väg mot medievärlden 2030. Journalistikens villkor och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.


Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (2019). Förändring och tröghet: framtidsspaningens svåra konst. I Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (red). På väg mot medievärlden 2030. Journalistikens villkor och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.


Wadbring, Ingela & Andersson, Ulrika (2019). Journalistiken och marknaden. I Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (red). På väg mot medievärlden 2030. Journalistikens villkor och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.


Wadbring, Ingela & Jangdal, Lottie (2019). Det journalistiska innehållet. I Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (red). På väg mot medievärlden 2030. Journalistikens villkor och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.


Annika Bergström & Ingela Wadbring (2019). Människors nyhetskonsumtion. I Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (red). På väg mot medievärlden 2030. Journalistikens villkor och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.


Ingela Wadbring & Annika Bergström (2019). Medieanvändningen och dess mekanismer. I Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red). Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur (pp. 365–378).


Weibull, Lennart; Wadbring, Ingela & Ohlsson, Jonas (2018). Det svenska medielandskapet. Traditionella medier och sociala medier i samspel och konkurrens. En helt reviderad version av f.d. Massmedier. Stockholm: Liber.


Wadbring, Ingela (2015). Journalistikens publiker. I Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red). Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur.


Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2014). Massmedier. Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet. 11:e helt omarbetade upplagan. Stockholm: Ekerlids förlag.


Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (red) (2013). På väg mot medievärlden 2020. Lund: Studentlitteratur.


Wadbring, Ingela (2012). Medierna och den svårfångade publiken. I Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red). Medier och demokrati. Lund: Studentlitteratur.


Hadenius, Stig; Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2011). Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 10 reviderade upplagan. Stockholm: Ekerlids förlag.

 

 

Översiktsartiklar av olika slag och bokkapitel

 

Nord, Lars & Wadbring, Ingela (2021). Ett steg framåt två steg tillbaka: Reflektioner kring svenska medieutredningar. I Nord, Lars & Truedson, Lars (red). Snigeln och haren – så kan mediepolitiken komma ikapp medieutvecklingen. Stockholm: Institutet för mediestudier


Wadbring, Ingela (2020). Att möta utmaningar i medielandskapet. I Appelgren, Ester & Widholm, Andreas (red). Mellan det hyperlokala och globala. Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid. Vänbok till Gunnar Nygren. Stockholm: Södertörns högskola.


Wadbring, Ingela (2019). Långt från lagom – svenska nyhetskonsumenter i ett internationellt perspektiv. I Truedson, Lars (red). Mediestudiers årsbok. Tillståndet för journalistiken 2018/2019. Stockholm: Institutet för mediestudier.


Wadbring, Ingela (2019). Varför låser tidningarna in sitt innehåll om de står i demokratins tjänst? Om bokstäver och siffror, journalistik och affärsmodeller. I Truedson, Lars (red). 13 vassa frågor om journalistik – med svar som inte stryker medhårs. Stockholm: Institutet för mediestudier.


Wadbring, Ingela & Ödmark, Sara (2019). Den virala vinden. Om de nyheter som lajkas, delas och kommenteras. I Karlsson, Michael & Truedson, Lars (red). Nyheter – allt mer en tolkningsfråga? Mediestudiers innehållsanalys 2007–2018. Stockholm: Institutet för mediestudier.


Wadbring, Ingela (2018). Tidningar når vissa förstagångsväljare. I Nord, Lars; Grusell, Marie; Bolin, Niklas & Falasca, Kajsa (red). Snabbtänkt. Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall: Mittuniversitetet.


Wadbring, Ingela & Ohlsson, Jonas (2017). Sweden. Media Landscapes. Expert Analyses of the State of the Media. European Journalism Centre online: https://medialandscapes.org/country/sweden.


Wadbring, Ingela (2017). Introduction. In Nordicom Information no 2/2017, supplement on Mediated Realities – Global Challenges.


Dalquist, Ulf & Wadbring, Ingela (2017). Introduktion. Barn och unga navigerar bland medieinnehåll och marknadsföring. I Dalquist, Ulf & Wadbring, Ingela (red). Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam. Göteborg: Nordicom.


Pekkala, Leo & Wadbring, Ingela (2017). Citizens in a Mediated World: Some Final Words. In Wadbring, Ingela & Pekkala, Leo (Eds). Citizens in Mediated World. A Nordic-Baltic Perspective on Media and Information Literacy. Göteborg: Nordicom.


Balčytienė, Auksè & Wadbring, Ingela (2017). News Literacy. Reinventing the Ideals of Journalism and Citizenry in the 21st Century. In Wadbring, Ingela & Pekkala, Leo (Eds). Citizens in Mediated World. A Nordic-Baltic Perspective on Media and Information Literacy. Göteborg: Nordicom.


Wadbring, Ingela & Pekkala, Leo (2017). Citizens in a Mediated World: Introduction. In Wadbring, Ingela & Pekkala, Leo (Eds). Citizens in Mediated World. A Nordic-Baltic Perspective on Media and Information Literacy. Göteborg: Nordicom.


Wadbring, Ingela (2016) Ad blockers – annonsörernas största utmaning. I Nordicom-Information, 2016 (1): Journalistikens ekonomiska utmaningar. Göteborg: Nordicom.


Wadbring, Ingela (2016). Massmedierna i Norden. Strukturella likheter och skillnader. I Nordisk tidskrift no 4. Stockholm: Letterstedtska föreningen.


Wadbring, Ingela (2016) The Role of Traditional Media in a Converging World. In Nordicom Review, 37(special issue), pp. 193–197. doi:10.1515/nor-2016-0034.


Nilsson, Maria; Wadbring, Ingela & Lindblom, Terje (2016). Visuella nyhetsmedier. I Truedson, Lars (red). Journalistik i förändring. Stockholm: Institutet för mediestudier.


Wadbring, Ingela (2016). Det tidlösa innehållet. I Truedson, Lars (red). Journalistik i förändring. Stockholm: Institutet för mediestudier.


Andersson, Ulrika & Wadbring, Ingela (2016). Nyhetsvanor bland utlandssvenskar. I Solevid, Maria (red). Svenska utlandsröster. Göteborg: SOM-institutet.


Wadbring, Ingela; Weibull, Lennart & Facht, Ulrika (2016). Nyhetsvanor i ett förändrat medielandskap. I Människorna, medierna, marknaden. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring, SOU 2016:30. Stockholm: Wolters Kluwer.


Wadbring, Ingela (2016). Om dem som tar del av nyheter i lägre utsträckning än andra. I Människorna, medierna, marknaden. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring, SOU 2016:30. Stockholm: Wolters Kluwer.


Wadbring, Ingela (2015). Trollen i nätskogen. I Nordicom-Information 2015(3–4): Hets och hat online. Göteborg: Nordicom.


Wadbring, Ingela (2015). Allmänhetens oro och utsatthet för näthat. I Nordicom-Information 2015(3-4): Hets och hat online. Göteborg: Nordicom.


Ohlsson, Jonas; Shehata, Adam & Wadbring, Ingela (2015). Lokala nyheter och lokala opinioner. I Bergström, Annika & Ohlsson, Jonas (red). Alla dessa val. Göteborg: SOM-institutet.


Wadbring, Ingela & Nilsson, Maria (2015). Människor tycker om bilder. I Bergström, Annika; Johansson, Bengt; Oscarsson, Henrik & Oskarson, Maria (red). Fragment. Göteborg: SOM-institutet.


Wadbring, Ingela & Ödmark, Sara (2014). Delad glädje är dubbel glädje? I Bergström, Annika & Oscarsson, Henrik (red). Mittfåra och marginal. Göteborg: SOM-institutet.


Wadbring, Ingela (2014). Tryckta tidningars transformation. I Carlsson, Ulla & Facht, Ulrika (red). Mediesverige 2014. Statistik och analys. Göteborg: Nordicom.


Wadbring, Ingela (2013). Mätta morgontidningar. I Oscarsson, Henrik; Weibull, Lennart och Bergström, Annika (red). Vägval. Göteborgs universitet: SOM-institutet.


Wadbring, Ingela (2013). Utmaning: Ett alltmer fragmenterat medielandskap? I Strömbäck, Jesper (red). Framtidsutmaningar. Det nya Sverige. Stockholm: 8tto.


Wadbring, Ingela (2012). Presstödet och tidningsläsningen. I Oscarsson, Henrik; Weibull, Lennart & Bergström, Annika (red). I framtidens skugga. Göteborg: SOM-institutet.


Bergström, Annika & Wadbring, Ingela (2012). Producenter och konsumenter – om läsarna som medskapare av medieinnehåll på nätet. I Oscarsson, Henrik; Weibull, Lennart & Bergström, Annika (red). I framtidens skugga. Göteborg: SOM-institutet.


Shehata, Adam & Wadbring, Ingela (2012). Allt fler står utanför nyhetsvärlden. I Oscarsson, Henrik; Weibull, Lennart & Bergström, Annika (red). I framtidens skugga. Göteborg: SOM-institutet.


Wadbring, Ingela & Hedman, Ulrika (2011). Ökad polarisering i morgontidningsläsningen. I Holmberg, Sören; Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik (red). Lycksalighetens ö. Göteborg: SOM-institutet.


Bergström, Annika & Wadbring, Ingela (2011). Nyheter i våra hjärtan. I Holmberg, Sören; Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik (red). Lycksalighetens ö. Göteborg: SOM-institutet.


Wadbring, Ingela (2010). Satisfactory Content. Free dailies good enough for a specific readership. In Vartanova, E. (Ed.) Content, Channels and Audiences in the New Millennium: Interaction and Interrelations. Moscow: Faculty of Journalism, Lomonosov MSU – MediaMir, pp. 45-59.


Wadbring, Ingela & Bergström, Annika (2010). Mediers värde i olika generationer. I Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red). Nordiskt ljus. Göteborg: SOM-institutet.


Bergström, Annika & Wadbring, Ingela (2010). Nya tidningsformer – konkurrenter eller komplement? I Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red). Nordiskt ljus. Göteborg: SOM-institutet.


Sternvik, Josefine & Wadbring, Ingela (2010). Nyhetsvanor – en fråga om klass? I Bengtsson, Mattias; Berglund, Thomas & Oskarson, Maria (red). En fråga om klass? Stockholm: Liber.


Bergström, Annika; Sternvik, Josefine & Wadbring, Ingela (2010). Det skrivna ordet. Tidningar som plattformar och varumärken. I Mediesverige 2010. Statistik och analys. Göteborg: Nordicom.