Forskning

Vetenskapliga publikationer


Läs mer

Vetenskapligt CV

 

Läs mer

Pågående forskning

Business as unusual: Journalistik, ekonomi och ledarskap i Mittmedia


Läs mer

Läroboks-arbete

mot en ny upplaga


Läs mer

Jag har varit aktiv forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap/journalistik sedan 1994, först vid Göteborgs universitet och sedan vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Lika länge har jag undervisat, allt från grund- till forskarutbildningsnivå. Det är inom detta område som jag har mitt lönearbete, vilket idag omfattar cirka 70 procent av heltid.