Kortfattat vetenskapligt CV

Min forskning handlar i huvudsak om långsiktiga trender inom journalistik: strukturella förändringar, mediernas villkor, ägarförhållanden och ledarskap, publikbeteenden och journalistiskt innehåll. Min undervisning handlar framför allt om mediestruktur, vetenskaplig metod och självständiga arbeten.


Uppdaterat oktober 2021.Anställningar

 

 • Professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot medieutveckling vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap, vid Mittuniversitetet i Sundsvall, 2018 och framåt. Sedan 2019 också centrumledare för forskningscentret Demicom vid Mittuniversitetet.
 • Adjungerad professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, Sundsvall, 2016–2017.
 • Föreståndare vid Nordicom, Göteborgs universitet, 2015–2017.
 • Professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot medieutveckling vid Institutionen för naturvetenskap, informationsteknologi och medier, vid Mittuniversitetet i Sundsvall 2011–2015.
 • Mellan åren 1994 och 2011 har jag haft olika anställningar vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.
 • Mellan åren 1980 (då jag gick ur grundskolan) och 1994 (då jag tog min akademiska grundexamen), har jag haft ett tiotal anställningar inom bland annat vården, hotellbranschen, verkstadsindustrin och detaljhandeln. Jag läste också in gymnasiet på KomVux under dessa år.


Examina


 • Filosofie doktorsexamen i journalistik och masskommunikation (2003), Göteborgs universitet
 • Filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap samt statsvetenskap (1994), Göteborgs universitet
 • Filosofie kandidatexamen i sociologi och religionsvetenskap (1994), Göteborgs universitet


Kortare utbildningar


 • Chefsutvecklingsprogram (2015–2016)
 • Videoproduktion (2010)
 • Högskolepedagogik för lärare II (2010)
 • Design för lärande med digitala redskap (2009)
 • Kurs i handledning och examination av examensarbeten på lärarutbildningen (2008)
 • Högskolepedagogik för lärare I (2006)
 • Vetenskaplig handledning (2004)
 • Högskolepedagogisk introduktionskurs för lärare (1994)


Pågående forskningsprojekt


 • Business as unusual. Journalistik, ekonomi och ledarskap i Mittmedia (2021–2024). Finansierat av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning.


Exempel på tidigare forskningsprojekt


 • Nyhetsbilden i förändring (2013–2016). Finansierat av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning.
 • Dagspresskollegiet (1995–2015). Finansierat av TU.
 • Kommersialisering – hot eller möjlighet för journalistiken? (2008–2012). Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.
 • Newspaper in Education for Improving Democracy (2008-2009). Finansierat av World Association of Newspapers (WAN).

Undervisning


Forskarnivå:

 • Kursansvar för forskarutbildningskurser i MKV i bland annat vetenskaplig metod
 • Huvudhandledare för fem doktorander
 • Biträdande handledare för fyra doktorander


Masternivå:

 • Undervisning, handledning och examination i teori och metod vid Mittuniversitetet


Grundnivå:

 • Kursansvarig för framför allt metodkurser och självständiga arbeten under åren 2003–2011, Göteborgs universitet
 • Ansvarig för Tidningsledarutbildningen 2004, Göteborgs universitet


Övrigt:

 • Ämnesansvarig i journalistik vid Mittuniversitetet 2013–2015, 2018–


Tredje uppgiften med mera


Key note speaker på vetenskapliga konferenser

 • Citizens of Mediated World. Nordic-Baltic Perspectives i Helsingfors, 2016
 •  NordMedia i Köpenhamn, 2015
 •  Delaktighet i textsamhället – svensk/norsk läs- och skrivkonferens vid Umeå Universitet, 2013


Övrig medverkan som talare

 • Inom akademin: ett trettiotal seminarier av olika slag, bland annat Högre Allmänna Seminarier vid flera universitet och vid forskarföreningars sammankomster.
 • Inom mediebranschen: ett oräkneligt antal seminarier hos många enskilda tidningsföretag och SVT, både för styrelser och personal. Huvudsakligen i Sverige, men också i övriga nordiska länder.
 • För myndigheter/organisationer etc.: ett trettiotal seminarier, exempelvis hos myndigheter och departement, föreningar, ingenjörsvetenskapsakademin, kammarrätten och LO.
 • För allmänheten etc.: ett tjugotal seminarier, exempelvis Seniorakademier i flera städer, museer, vetenskapsfestivaler och Rotary.
 • Deltagare i debatter: ett femtontal debatter, exempelvis på Mediedagarna eller hos Publicistklubben.
 • En stor mängd seminarier i SOM-institutets regi.


Deltagande i medierna

 • Jag är en ofta anlitad expert i medierna i frågor som rör medieutveckling i olika avseenden


Uppdrag